Προτάσεις για τον επιστημονικό οδηγό.

Εάν έχετε προτάσεις ή διορθώσεις για τον Επιστημονικό Οδηγό, στείλτε μας ένα mail ή σχολιάστε μέσω της φόρμας:

Παρακαλώ στο θέμα του mail αναφέρετε αν πρόκειται για «Πρόταση» ή «Διόρθωση».

covidgrnet@gmail.com